Vonbachen & NovabaseOm ni är intresserade av en stol eller en skärbräda kontakta mig på stol@vonbachen.se

Larmsystem

Under flera års tid har jag utvecklat ett övervakningsprogram som dessutom är enkelt att hantera. Väldigt lätt att själv integrera nya moduler i och bygga vidare på, även för andra hobbykodare än jag själv. Systemet är så pass utveclat att det är flera företag som kör det. För hemmakodare som jag själv så är det gratis att använda för personligt bruk.
Vill du veta mer, kontakta mig på support@firstwarning.net

Westvolt

Solpaneler

Hösten 2021 skaffade jag solpaneler på huset. För att veta status på produktionen skapade jag en funktion för att visa detta. Har du intresse kan du se hur mycket de producerar här.
Westvolt
.